Herbier en occitan

Lundi, 23 Octobre 2017 Benoit Save
Imprimer

Dimars lo 17 d’octobre de 2017/ Mardi 17 octobre 2017

 

Adishatz monde !

Uei, los eslhèves de l’activitat occitan qu’an installat lo lor « erbari d’abòr » en classa. L’erbari que passarà dens cada classa deu collègi e deu licèu / Aujourd’hui, les élèves de l’activité occitan ont installé dans leur classe leur « herbier d’automne ». L’herbier passera dans chaque classe du collège et du lycée.

 

Quauques noms de plantas que trobam a L’Estela Bèth Arram / Quelques noms de plantes que l’on trouve à Lestelle Bétharram :

-          L’aurelha de craba : le colchique

-          Lo mendràs : la menthe sauvage

-          Las sègas : les ronces

-          Lo casso : le chêne

-          L’ortiga : l’ortie

-          La gèira : le lierre

-          Lo pisha-au-lheit : le pissenlit